Enterijeri

  • projektovanje enterijera za sve vrste objekata visokogradnje (izrada idejnog rešenja i izvođačkog projekta)
  • izrada konceptualne osnove sa dispozicijom nameštaja
  • organizacione osnove i 2D prikazi sa prikazom obrade završnih površina i rasvete
  • izvođački detalji sa oznakama površina materijalizacije, specifikacijom materijala i obrade
  • izvođenje i praćenje radova u enterijeru
  • 3D viuelizacija svih elmenata u enterijeru